Sisältöön    

Ajoneuvot

 1. Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävä
 2. Tavoitteet ajoneuvoasioissa
 3. Ajoneuvot ja ministeriön hallinnonala
 4. Ajoneuvoasiat muissa ministeriöissä

1. Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävä

Liikenne- ja viestintäministeriö osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön ja valmistelee ajoneuvojen rakennetta, varusteita ja kuormaamista koskevan lainsäädännön. Ministeriön vastuulla ovat myös esimerkiksi katsastukseen ja rekisteröintiin liittyvät säännökset. Ajoneuvolainsäädännön rungon muodostaa ajoneuvolaki.

2. Tavoitteet ajoneuvoasioissa

Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteet ajoneuvoasioissa ovat:

 • kuluttajan ja suomalaisen elinkeinon etujen turvaaminen,
 • ajoneuvoturvallisuuden parantaminen ja ympäristövaikutusten vähentäminen eri polttoainevaihtoehtoja kehittämällä sekä
 • avoin ja ennakoiva yhteistyö sekä kotimaassa että kansainvälisillä foorumeilla.

Suomessa on noin viisi miljoonaa tieliikennekäytössä olevaa ajoneuvoa, joita koskevilla päätöksillä on suoria vaikutuksia kansalaisten ja elinkeinoelämän päivittäiseen toimintaan. Ajoneuvoilla on erilainen rooli riippuen tarkastelunäkökulmasta. Ajoneuvo on elinkeino esimerkiksi katsastajille. Valtiontalouden kannalta ajoneuvo on merkittävä verotuksen kohde. Ajoneuvojen päästöt taas vaikuttavat ilmastonmuutokseen, joten ne ovat merkittävä ympäristövaikuttaja.

Suurin osa ajoneuvoja koskevista päätöksistä tehdään EU:ssa ja YK:n Euroopan talouskomissio Unece:ssa.

3. Ajoneuvot ja ministeriön hallinnonala

Liikenteen turvallisuusvirasto hoitaa käytännössä mm. ajoneuvojen ja niiden osien hyväksymisen, ajoneuvojen rekisteröinnin ja vuotuisen verotuksen, katsastustoiminnan valvonnan, kuljettajantutkintojen järjestämisen ja ajokorttien rekisteröinnin. Ministeriö valvoo Liikenteen turvallisuusviraston toimintaa.

4. Ajoneuvoasiat muissa ministeriöissä

Liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi ajoneuvoalan lainsäädäntöä valmistellaan monessa ministeriössä.

 • Ajoneuvojen kilpailukyky- ja energia-asiat kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle.
 • Valtiovarainministeriö vastaa ajoneuvo- ja polttoaineverotusasioista ja ympäristöministeriö liikenteen polttoaineita koskevasta sääntelystä.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriölle kuuluu raskaan liikenteen ammattikuljettajakoulutus.
 • Liikenteen valvonta ja rangaistusmääräykset ovat puolestaan sisäasiainministeriön ja oikeusministeriön alaa.