Sisältöön    

Hallinnonala

  1. Ilmatieteen laitos
  2. Liikennevirasto
  3. Liikenteen turvallisuusvirasto
  4. Viestintävirasto
  5. Finnpilot Pilotage Oy
  6. Finavia Oy 
  7. Yleisradio Oy

Virastot

1. Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos logo

Ilmatieteen laitos on palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa tietoa ilmakehän tilasta yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä elinkeinoelämän ja yleisön tarpeita varten.

2. Liikennevirasto

liikennevirasto logo

Liikenneviraston toimiala kattaa koko liikennejärjestelmän ja kaikki liikennemuodot ilmailua lukuun ottamatta. Virasto huolehtii, että Suomessa on toimiva, energiatehokas, ympäristöystävällinen ja turvallinen liikennejärjestelmä.

3. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 

TraFi

Liikenteen turvallisuusvirasto on liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä vastaava hallinto- ja turvallisuusviranomainen, jonka tehtävänä on edistää liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä liikennejärjestelmässä.

4. Viestintävirasto

Viestintävirasto logo

 

 

Viestintävirasto huolehtii, että Suomi on tietoturvallinen yhteiskunta, jossa viestintäverkot ja viestintämarkkinat toimivat häiriöttä ja tehokkaasti ja jossa kuluttajan asema on turvattu.

Yhtiöt

5. Finnpilot Pilotage Oy

Finnpilot logo

Yhtiön tehtävänä on huolehtia luotsauslain (940/2003) mukaisten luotsauspalvelujen tarjonnasta sekä muista luotsauslaissa säädetyistä luotsaukseen liittyvistä tehtävistä ja velvollisuuksista luotsauslaissa määritellyillä vesialueilla.

6. Finavia Oyj

Finavia logo  

Yhtiö ylläpitää ja huolehtii Suomen lentoasemaverkostosta ja lennonvarmistusjärjestelmästä.

7. Yleisradio Oy

Yleisradio Oy on valtakunnallinen julkisen palvelun yleisradiotoimintaa harjoittava viestintäyhtiö. Yleisradio on eduskunnan suorassa ohjauksessa.