Sisältöön    

Liikenne- ja viestintäministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan linjaukset 2011-2015

Sarja:Julkaisuja-sarja
Numero:36 / 2011
ISBN:978-952-243-277-3
URN:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-277-3
Tiedosto: Julkaisuja 36-2011
Asiasanat:tutkimus

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan linjaukset sisältävät keskeiset, ministeriön toiminnan haasteita tukevat linjaukset seuraavilla painopistealueilla: liikennealan tuottavuus ja vaikuttavuus, ilmastonmuutos ja muut ympäristöhaasteet, liikenneturvallisuus, liikenne- ja logistiikkamarkkinoiden toimivuus ja palvelujen sujuvuus, viestintäpalvelujen ja -yhteyksien kehittäminen sekä liikenteen ja viestinnän toimintavarmuus. Linjausten lähtökohtana on hallitusohjelman vahva konserninäkökulma, jossa liikennepolitiikka kytketään kokonaisvaltaisesti elinkeinoelämän, talouden, työllisyyden ja alueiden kehittämisen kehykseen sekä tieto- ja viestintäteknologia kasvun ja tuottavuuden edistäjänä.