Sisältöön    

Lainsäädännön valmistelu

03.20 lainsäädännön valmistelu, seuranta ja valvonta

Asia: Kansainväliseen IMDG-säännöstöön tehtyjen muutosten kansallinen voimaansaattaminen; valtioneuvoston asetusten valmistelu LVM030:00/2010

Asiaryhmä:03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus:Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Asianumero:LVM/288/03/2010
Kirjattu:02.08.2010
Asian vaihe:Ratkaistu
Valmistelija:Miettinen-Bellevergue Seija
Osasto:Liikennepolitiikan osasto