Sisältöön    

Lainsäädännön valmistelu

03.20 lainsäädännön valmistelu, seuranta ja valvonta

Asia: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetusajoneuvoista ja erikoiskuljetusten suorittamisesta; lainsäädäntöhanke LVM077:00/2011

Asiaryhmä:03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus:Lausunnot pyydetään toimittamaan 7.11.2011 mennessä. Asian käsittely siirretty numerolle LVM/1635/03/2012
Asianumero:LVM/1849/03/2011
Kirjattu:13.10.2011
Asian vaihe:Ratkaistu
Valmistelija:Jokilehto Tero
Osasto:Liikennepolitiikan osasto