Sisältöön    

Laki- ja säädösvalmistelu: Viestintä

03.20 lainsäädännön valmistelu, seuranta ja valvonta

Asia: Tietoyhteiskuntakaari LVM059:00/2011

Asiaryhmä:03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus:Tietoyhteiskuntakaareen kootaan keskeiset sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevat säännökset.
Asianumero:LVM/1353/03/2011
Kirjattu:20.01.2012
Asian vaihe:Vireillä
Valmistelija:Suomi Maaret
Osasto:Viestintäpolitiikan osasto