Sisältöön    

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta (165/2008)

Tyyppi
Asetus
 

Voimassaoloajan alku
30.03.2008
 

Tekijä
Liikenne- ja viestintäministeriö
 

Linkit Finlexin sivuille