Sisältöön    

Valtioneuvoston asetus eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain voimaantulosta (489/2004)

Tyyppi
Asetus
 

Voimassaoloajan alku
01.07.2004
 

Tekijä
Liikenne- ja viestintäministeriö
 

Linkit Finlexin sivuille