Liikennelabra - Liikenteen sähköiset palvelut

Liikennelabra on liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämä kokeiluhanke, jonka tavoitteena on edistää älyliikenteen palvelumarkkinan syntymistä.

Tulevaisuuden liikenne koostuu palveluista, jotka helpottavat liikkumista ja viisaiden liikkumisvalintojen tekemistä. Liikennelabran tarkoituksena on olla mukana luomassa markkinat, jossa tieto- ja viestintätekniikka valjastetaan edistämään liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Liikenne on tulevaisuuden kasvuala, jossa luodaan vientituotteita ja menestystarinoita. Liikennelabran avulla Suomi on mukana yhtenä eturivin maana kehittämässä tätä uutta ja älykkäämpää liikennettä.

Liikennelabrassa julkinen- ja yksityinen sektori yhdessä pyrkivät tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen luomaan uusia liikennepalveluita, jotka tuovat Suomeen uutta kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia.

Liikennelabrassa ovat ministeriön lisäksi mukana Liikennevirasto, Trafi, Tekes ja Helsingin kaupunki. Yhteistyöhön osallistuu myös muita ministeriöitä, yrityksiä sekä alan järjestöjä.