Sisältöön    

Ohjelmistoluvat

Televisio- tai radiotoiminnan harjoittamiseen maanpäällisessä televisio- ja radioverkossa vaaditaan ohjelmistolupa, joka antaa oikeuden lähettää tai pitää tarjolla ohjelmistoja.

Yleisradiotoimintaan ei lupaa tarvita. YLE saa harjoittaa radio- ja televisiotoimintaa ilman toimilupaa niillä taajuuksilla, jotka valtioneuvosto on osoittanut sen käyttöön.

Televisiotoimiluvat koskevat antenniverkkoa. Radiotoimilupia myönnetään paikallisille ja alueellisille radioille sekä erikoisradiotoimintaan. Erikoisradiot toimivat laajemmalla, toimiluvassa erikseen määritellyllä alueella, kuin alueelliset radiot.

Toimiluvat julistaa haettavaksi ja myöntää valtioneuvosto liikenne- ja viestintäministeriön esityksestä. Lyhytaikaiset ohjelmistoluvat myöntää Viestintävirasto. Vuoden 2015 alusta alkaen ohjelmistoluvat myöntää lähtökohtaisesti Viestintävirasto.