Sähköisen median viestintäpolittinen ohjelma

Hallitus on laatinut hallitusohjelman mukaisesti sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman, joka annettiin eduskunnalle selontekona 26. syyskuuta 2012.

Selonteossa arvioidaan kokonaisuutena antenniverkossa toimivan television tulevaisuutta, markkinakehitystä ja nykyisen toimilupajärjestelmän kehittämistarpeita. Lisäksi sillä halutaan taata televisio- ja radiotarjonnan laatu ja monipuolisuus sekä kotimaisen sisältötuotannon säilyminen.

Selonteossa ehdotetaan, että Yleisradion ja yleisen edun kanavien eli kaupallisten pääkanavien ohjelmaa voi seurata nykyisillä standarditelevisioilla vuoteen 2026 saakka kahdessa kanavanipussa. Näistä toisen nipun siirtämistä teräväpiirtoon arvioidaan uudelleen viimeistään vuonna 2016. Yleisen edun kanavia ovat tällä hetkellä MTV3, Nelonen ja Fox.

Siirtyminen kokonaan teräväpiirtotekniikkaan tapahtuu vaiheittain. Suomessa on jo tällä hetkellä puolet lähetysverkkokapasiteetista teräväpiirtotekniikan kanavanippujen käytössä. Kokonaan uuteen tekniikkaan siirtyminen edellyttää kuitenkin televisiotoimijoiden näkökulmasta riittävää teräväpiirtovastaanottimien yleistymistä sekä kotitalouksien näkökulmasta mahdollisuutta käyttää nykyisiä televisioita niiden elinkaaren loppuun asti.

Lähes kaikkien nykyisten verkko- ja ohjelmistolupien voimassaolo päättyy vuoden 2016 lopussa. Uudet verkkotoimiluvat ehdotetaan myönnettäviksi jatkossakin hakijoita vertailemalla, minkä lisäksi käyttöön otetaan maltillisen tason korotettu taajuusmaksu muille kuin yleisen edun kanavanipuille.

Ohjelmistoluvat säilytetään, mutta menettelyä kevennetään. Television ja radion ohjelmistoluvista päättäisi Viestintävirasto, mutta viestintäpoliittisesti merkittävät päätökset tekisi edelleen valtioneuvosto.

Yleisradion ja yleisen edun kanavien edellytetään lähettävän suomen- tai ruotsinkielistä ohjelmaa, uutisia, ajankohtaisohjelmia ja kotimaista draamaa ja dokumentteja.

Riippumattomien tuotantoyhtiöiden kiintiötä ohjelmistosta nostetaan nykyisestä 15 prosentista 19 prosenttiin lähetysajasta tai ohjelmistobudjetista. Muutoksella pyritään varmistamaan riippumattomien tuotantojen määrän säilyminen vähintään vuoden 2012 tasolla.

Eduskunta hyväksyi selonteon joulukuussa 2012.

Hankkeeseen liittyvät asiakirjat

Asiakirjalistaus hankkeeseen liittyvistä tiedostoista tuotetaan automaattisesti ministeriön MAHTI-asihanhallintajärjestelmästä. Asiakirjat ovat saatavissa myös valtioneuvoston hankerekisteristä.

Asia: LVM/1262/01/2012 Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma; LVM045:00/2012