Tillbaka

Telebolagen får nya frekvenser för att bygga 4G-mobilkommunikationsnät

Telebolagen får nya frekvenser för att bygga 4G-mobilkommunikationsnät

Pressmeddelande 24.04.2009 09.24

TeliaSonera, Elisa och DNA har beviljats tilläggsfrekvenser som ger företagen en möjlighet att börja bygga den fjärde generationens (4G) mobilkommunikationsnät.

Frekvenserna ligger inom 1800 megahertz-området. Därmed är Finland det första landet i Europa som tillåter användning av 4G LTE-teknologi på så här låga frekvenser. Det här gör det möjligt att till lägre byggnadskostnader få snabba 4G-nät med en betydligt bättre geografisk täckning än man når med de allmänt använda 2600 megahertz-näten, som kräver avsevärt fler stödstationer.

Enligt kommunikationsminister Suvi Lindén är det beslut om frekvenserna man nu fattat helt unikt. Beslutet gör att det i Finland snabbare uppstår trådlösa nät som överför information ännu effektivare än förut.

- I och med beslutet kan man förbättra tillgängligheten till snabba trådlösa nätförbindelser i hela landet, också utanför tätorterna. Jag hoppas att telebolagen småningom börjar bereda sig på att också ta i bruk 4G-teknologi, även om den huvudsakliga tyngdpunkten i dagens byggande ännu ligger på 3G-teknologin, säger Lindén.

Hittills har endast GSM- och 3G- eller UMTS-teknologin fått använda 1800-området. De beviljade frekvenserna ger operatörerna nyttjanderätt till den betydligt större enhetliga frekvenshelhet som 4G-teknologin kräver.

Beslutet gör det möjligt att utveckla 4G-nät redan nu, när 3G-näten ännu är den förhärskande teknologin. Det här kommer småningom sannolikt att underlätta en smidig övergång från en teknologi till en annan.

Ibruktagande av den nya LTE-teknologin för mobil kommunikation ökar bland annat dataöverföringshastigheterna och förbättrar tjänsterna. Till sin utgångspunkt anses LTE-teknologin vara kompatibel med de nuvarande 3G-näten, även om EU:s utredningar om saken fortfarande är på hälft.

Kommersiellt bruk av LTE kan emellertid inledas i Europa redan under åren 2009-2010. Enligt Lindén är det därför nödvändigt att ge telebolagen en möjlighet att ta i bruk den nya teknologin i Finland med en snabb tidtabell.


Ytterligare information:

specialmedarbetare Sami Paatero, tfn (09) 160 28324
chefen för kommunikationsnätsenheten Juhapekka Ristola, tfn (09) 160 28348 eller 0400 788 530