Sisältöön    

Vaarallisten aineiden ilmakuljetukset

Ilma-aluskuljetuksissa on noudatettava vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia (719/1994 muutoksineen), vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevaa asetusta (210/1997 muutoksineen) ja Liikenteen turvallisuusviraston antamaa ilmailumääräystä OPS M1-18.

ICAO-TI-määräykset on saatettu Suomessa voimaan mainitulla asetuksella ja ilmailumääräyksellä. 

Ilmailumääräys OPS M1-18

Ilmailumääräys OPS M1-18: TRAFI/8082/03.04.00.00/2012 on saatavissa Trafin www-sivuilta.

Antopäivä: 8.11.2012. Voimaantulo: 12.11.2012.

TraFi Ilmailu
PL 320
00101 Helsinki
puh. 020 618 500
Email: kirjaamo@trafi.fi

ICAO-TI ja IATA-DGR

ICAO-TI:llä tarkoitetaan kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) julkaisemia vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevia teknisiä määräyksiä (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air). ICAO-TI:n v. 2013-2014 painos on voimassa 1.1.2013 lähtien.

ICAO-TI käsittää kokonaisuudessaan kaksi nidettä: varsinaisen teknisen määräyskokoelman, joka on tarkoitettu kaikille kuljetusten osapuolille ja viranomaisille, sekä täydennysosan (Supplement), joka on tarkoitettu lähinnä viranomaisille.

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto (IATA) julkaisee ICAO-TI:n minimivaatimukset täyttävää IATA-DGR:ää, joka on apuväline vaarallisten aineiden lentokuljetusmääräyksiä tutkittaessa.

ICAO-TI on saatavilla ICAO:n toimistosta ja IATA-DGR:ää IATA:n toimistosta.

  • ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (2013-2014 Edition), (Doc 9284-AN/905). Tilaukset: International Civil Aviation Organization (ICAO)
  • IATA-DGR: IATA Dangerous Goods Regulations.  Tilaukset: International Air Transport Association (IATA Publications)

Lisätietoja

Tarkempia tietoja vaarallisten aineiden ilmakuljetuksiin liittyvistä asioista antaa Liikenteen turvallisuusvirasto (puh. 020 618 500).