Sisältöön    

Verkkotoimiluvat

Yleisen teletoiminnan toimilupaa edellyttäviä verkkoja ovat mm. toisen sukupolven GSM-matkaviestinverkko ja kolmannen sukupolven UMTS-matkaviestinverkko.

Televisio- ja radiotoiminnassa verkkotoimilupa vaaditaan antenniverkossa tapahtuviin lähetyksiin. Kaapelitelevisiotoimintaan sekä satelliittivälitteiseen televisiotoimintaan ei lupaa tarvita.

Toimiluvissa voidaan asettaa mm. toimilupakauden pituutta, maantieteellistä aluetta sekä verkon tai palvelun laatuvaatimuksia koskevia vaatimuksia.

Lyhytaikaiseen radio- ja televisiotoimintaan sekä mobiilitelevisiotoimintaan verkkotoimilupaa haetaan Viestintävirastosta.

Muihin radiotaajuuksien käyttötarkoituksiin riittää radiolupa, jonka myöntää Viestintävirasto. Suuri osa taajuuksista on niin sanottuja yhteistaajuuksia, joilla ei tarvita lainkaan erillistä lupaa.

Verkkotoimiluvan hakijan on suoritettava valtiolle 1000 euron hakemusmaksu.