Sisältöön    

Verkkotoimiluvat

Verkkopalvelun tarjoaminen matkaviestinverkossa edellyttää toimilupaa. Tällaisia verkkoja ovat muun muassa toisen sukupolven GSM-verkko, kolmannen sukupolven UMTS-verkko ja neljännen sukupolven LTE-verkko.

Televisiotoiminnassa verkkotoimilupa vaaditaan antenniverkossa tapahtuviin lähetyksiin. Kaapelitelevisiotoimintaan sekä satelliittivälitteiseen televisiotoimintaan ei lupaa tarvita.

Toimiluvissa voidaan yritykselle asettaa muun muassa toimilupakauden pituutta, maantieteellistä aluetta sekä verkon tai palvelun laatuvaatimuksia koskevia vaatimuksia.

Lyhytaikaiseen televisiotoimintaan verkkotoimilupaa haetaan Viestintävirastosta.

Muihin radiotaajuuksien käyttötarkoituksiin haetaan radiolupa Viestintävirastosta. 

Verkkotoimiluvan hakijan on suoritettava valtiolle 1000 euron hakemusmaksu. Vuoden 2015 alusta lähtien hakemusmaksun suuruus on 5000 euroa.