Sisältöön    

Verkkotoimiluvat

Verkkopalvelun tarjoaminen matkaviestinverkossa edellyttää toimilupaa. Tällaisia verkkoja ovat muun muassa toisen sukupolven GSM-verkko, kolmannen sukupolven UMTS-verkko ja neljännen sukupolven LTE-verkko.

Televisiotoiminnassa verkkotoimilupa vaaditaan antenniverkossa tapahtuviin lähetyksiin. Kaapelitelevisiotoimintaan sekä satelliittivälitteiseen televisiotoimintaan ei lupaa tarvita.

Toimiluvissa voidaan yritykselle asettaa muun muassa toimilupakauden pituutta, maantieteellistä aluetta sekä verkon tai palvelun laatuvaatimuksia koskevia vaatimuksia.

Lyhytaikaiseen televisiotoimintaan verkkotoimilupaa haetaan Viestintävirastosta.

Muihin radiotaajuuksien käyttötarkoituksiin haetaan radiolupa Viestintävirastosta. 

Verkkotoimiluvan hakijan on suoritettava valtiolle 1000 euron hakemusmaksu. Vuoden 2015 alusta lähtien hakemusmaksun suuruus on 5000 euroa.

Verkkotoimiluvat 2017 alkaen 

Valtioneuvosto myönsi 12. marraskuuta 2015 uudet antennitelevision verkkotoimiluvat vuonna 2017 alkavalle toimilupakaudelle. 

Toimiuvat myönnettiin:
Anvia Oyj:lle Pohjanmaan alueelliseen kanavanippuun
DNA Welho Oy:lle VHF-alueen kanavanippuihin VHF A, VHF B ja VHF C 
Digita Oy:lle UHF-alueen kanavanippuihin A ja F 
Norkring AS:lle UHF-alueen kanvanippuihin B, C ja D

Toimiluvat ovat voimassa kymmenen vuotta 10. tammikuuta 2017 lähtien.