Sisältöön    

Kansallinen tietoturvastrategia ja toimenpideohjelma

Tietoturvastrategian toimenpideohjelma hyväksyttiin marraskuussa 2009. Ohjelmalla käynnistettiin yhdeksän keskeistä hanketta, joissa paneudutaan uusiin ajankohtaisiin tietoturva-asioihin sekä parannetaan olemassa olevia toimintoja.

Sekä strategia että toimenpideohjelma on valmisteltu arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan alaisessa tietoturvallisuusryhmässä. Ryhmään kuuluu 20 julkisen ja yksityisen sektorin tietoturvavaikuttajaa.

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi tietoturvastrategiaksi hyväksyttiin joulukuussa 2008. Strategia keskittyy kolmeen painopistealueeseen: perustaitoihin arjen tietoyhteiskunnassa, tietoihin liittyvien riskien hallintaan ja toimintavarmuuteen sekä kilpailukykyyn ja kansainväliseen verkostoyhteistyöhön.

Strategia-asiakirjat

Periaatepäätös

Toimenpideohjelma