Sisältöön    

Fintrip

 

Fintrip, liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto

Fintrip eli Finnish Transport Research and Innovation Partnership on liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto. Fintripin tehtävänä on tehostaa liikenteen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan rahoittajien sekä tutkimustiedon tuottajien ja käyttäjien välistä yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tavoitteena huippuosaaminen

Fintripin tavoitteena on kehittää liikennealan huippuosaamista pitkäjänteisesti, tuottaa innovaatioita sekä vastata alan päätöksenteon tietotarpeisiin. Lisäksi Fintripin tavoitteena on parantaa tiedonvälitystä erityisesti liikennealan soveltavan tutkimuksen tuloksista.

Hanketta rahoittavat liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto ja Tekes.

Seminaarit verkottavat alan toimijoita

Fintripin ohjelmassa on seminaareja, joiden tavoitteena on verkottaa alan toimijoita ja synnyttää keskustelua siitä mihin suuntaan liikenteen tutkimus- ja innovaatiotoimintaa pitäisi kehittää.

Osallistu keskusteluun

Keskusteluun Fintripistä ja sen toiminnan kehittämisestä voi osallistua avoimessa Facebook-ryhmässä.

Fintrip Facebookissa

Fintrip verkkosivut 

Hankkeeseen liittyvät tiedostot

Asiakirjalistaukset hankkeeseen liittyvistä tiedostoista julkaistaan verkkopalveluuni ministeriön MAHTI-asianhallintajärjestelmästä. Asiakirjat on saatavissa myös HARE-hankerekisteristä. Linkit asiakirjohin löydät sivun oikeasta laidasta.

Ajankohtaista 

Fintripin valmistelurahoitus liikenneaiheisten Horizon2020 -rahoitushakemusten laadintaan on nyt haettavissa. Lisätietoa löydät Fintripin verkkosivuilta.