Sisältöön    

Fintrip

  1. Fintrip, liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto
  2. Osaaminen
  3. Ilmastonmuutos
  4. Kokousaineistot

1. Fintrip, liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto

Fintrip (Finnish Transport Research and Innovation Partnership) on liikennealan osaamis- ja innovaatioverkosto.

Fintripin tehtävänä on kehittää pitkäjänteisesti liikennealan korkeatasoista osaamista, luoda mahdollisuuksia innovaatioiden syntymiseen ja tukea alan päätöksenteon tietotarpeita.

Verkostossa ovat mukana kaikki alan keskeiset tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan rahoittajat sekä tutkimustiedon tuottajat ja hyödyntäjät. Tämän vuoden teemat Fintrip-verkostossa ovat liikenne palveluna sekä ilmastonmuutos.

Fintripin verkkosivuilla on lisää tietoa verkostosta, kirjoituksia ajankohtaisista aiheista sekä esittelyjä tutkimus- ja kehittämistoiminnan ihmisistä. Keskusteluun Fintripistä ja sen toiminnan kehittämisestä voi osallistua avoimessa Facebook-ryhmässä.

Fintrip Facebookissa

Fintrip verkkosivut

2. Osaaminen

Fintripin osaamiskartoitus tehdään jo olemassa olevia osaamiskartoituksia hyödyntäen ja täydentäen. Kartoituksessa kerätään tiedot liikenteen ja logistiikan tutkimuksen huippuosaamisesta sekä kehittyvistä osaamisalueista ja osaamisaukoista Suomessa.

Osaamiskartoitukseen liittyvät asiakirjat julkaistaan verkkopalveluun ministeriön asianhallintajärjestelmässtä. Asiakirjat ovat saatavissa myös HARE-hankerekisteristä. 

Hankepäätös 281248 Liikenteen virtuaalinen tutkimuskeskus FINTRIP (463/13/2012)

3. Ilmastonmuutos

Liikenteen näkökulmasta ilmastonmuutos tuo lisää haasteita. Varautuminen ja sopeutuminen tulevaisuutta varten on kuitenkin mahdollista, mutta sitä varten tarvitaan tietoa ja työkaluja toimenpiteiden suunnitteluun.

Fintrip on ottanut ilmastonmuutokseen sopeutumisen yhdeksi tutkimus- ja innovaatiotoiminnan teemaksi. Tarkoitus on lisätä suomalaisten yritysten, tutkimuslaitosten ja virastojen yhteistyötä sopeutumishaasteiden ratkaisemiseksi.

Ilmastonmuutos-kokonaisuuteen liittyvät asiakirjat julkaistaan verkkopalveluun ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Asiakirjat ovat saatavissa myös HARE-hankerekisteristä. 

Liikenteen ilmastonmuutokseen sopeutuminen (2325/13/2014)

4. Kokousaineistot

Hankkeen kokousmuistiot julkaistaan verkkopalveluun ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Asiakirjat ovat saatavissa myös HARE-hankerekisteristä.