Sisältöön    

Liikennepoliittinen selonteko

Hallitus antoi liikennepoliittisen selonteon eduskunnalle 12.4.2012. Siinä linjataan liikennepolitiikkaa vuosille 2012-2022.

Liikennepolitiikan avulla turvataan sujuva ja turvallinen liikkuminen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Suomi on pitkien etäisyyksien maa, joka viennistä riippuvaisena tarvitsee myös hyvät ja toimivat yhteydet kaikkialle maailmaan. Liikennejärjestelmän toimivuuden ohella entistä tärkeämmäksi painopisteeksi nousee liikenteen päästöjen vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen myös liikennepolitiikassa. Työmatkaliikennettä, joukkoliikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta on parannettava arjen sujuvan liikkumisen turvaamiseksi.

Julkisen talouden haasteet, kansallisen kilpailukyvyn parantaminen, ilmastopolitiikka sekä elinkeinorakenteen muutos ja palveluiden turvaaminen edellyttävät tehokkaampia ja vaikuttavampia keinoja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologian merkitys kasvun ja tuottavuuden parantamiseksi on ratkaiseva.

Selontekoa valmisteltaessa liikennepoliittisia kysymyksiä tarkasteltiin hallitusohjelman mukaisesti erityisesti maankäytön, asumisen, palvelurakenteiden, kestävän kehityksen ja elinkeino- ja aluekehityksen edellytykset huomioon ottaen.

Valmisteluorganisaatio

Hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittinen työryhmä toimi selontekoa valmistelevana ministerityöryhmänä puheenjohtajanaan liikenneministeri Merja Kyllönen.

Ministerityöryhmässä käsiteltävänä olevat asiat käsiteltiin ensin virkamiestyöryhmässä. Sen puheenjohtajana toimi ylijohtaja Minna Kivimäki liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmän jäsenet olivat liikenne- ja viestintäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä. Sosiaali- ja terveysministeriö osallistui ryhmän toimintaan ja kokouksiin siltä osin kun käsiteltävät aiheet liittyvät heidän alaansa.

Niihin työryhmän kokouksiin, joissa käsiteltiin valtion ja kunnan välisiä suhteita liikennejärjestelmätyössä, kutsuttiin aiheen mukaan kattava kuntien edustus. Osatarkastelujen ja teemojen puitteissa kokouksiin kutsuttiin kuultavaksi asiantuntijoita myös muista ministeriöistä ja virastoista. Selonteon valmistelussa kiinnitettiin erityistä huomiota kansalaisten ja sidosryhmien kuulemiseen sekä valmistelun avoimuuteen.

Hankkeiden asiakirjat ovat saatavissa HARE-hankerekisteristä.