Sisältöön    

Yle-vero

Yleisradion julkisen palvelun kustannukset on katettu vuoden 2013 alusta yleisradioverolla, joka on 0,68 prosenttia verovelvollisen henkilön ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä.

Yleisradiovero otetaan huomioon ennakonpidätysprosentissa tuloverojen tapaan. Vero ei koske alle 18-vuotiaita.

Veron vähimmäismäärä on 50 euroa ja enimmäismäärä 140 euroa. Veroa ei peritä lainkaan, mikäli sen määrä jää alle 50 euron.

Yhteisöjen yleisradioveron määrä perustuu verotettavaan tuloon siten, että veron määrä olisi 140 euroa, jos verotettava tulo ylittää 50 000 euroa. Rajan ylittävältä osalta veroa peritään 0,35 % niin, että veron määrä on enintään 3 000 euroa vuodessa.

Yleisradion rahoituksen taso vuonna 2013 on 500 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen tasoa tarkistettaan vastaamaan vuotuista kustannustason nousua. Viestintäviraston tehtävänä on valvoa tehostetusti julkisen palvelun varojen käyttöä.

Yleisradioverosta antaa lisätietoja Verohallinto.

Hankkeeseen liittyvät tiedostot

Asiakirjalistaus hankkeeseen liittyvistä tiedostoista tuotetaan automaattisesti ministeriön MAHTI-asihanhallintajärjestelmästä. Asiakirjat on saatavissa myös HARE-hankerekisteristä.

Hankkeen asiakirjat: HE Eduskunnalle laeiksi Yleisradio Oy:stä ja valtion televisio- ja radiorahastosta annettujen lakien muuttamiseksi (LVM/393/03/2012)