Till innehållet    

Förvaltningsområdet

  1. Meteorologiska institutet
  2. Trafikverket
  3. Trafiksäkerhetsverket
  4. Kommunikationsverket
  5. Finnpilot Pilotage Ab
  6. Finavia Abp
  7. Rundradion Ab (YLE)

Ämbetsverk

1. Meteorologiska institutet

Meteorologiska institutet logo

Meteorologiska institutet är en service- och forskningsinrättning som producerar information om tillståndet i atmosfären för att främja den allmänna säkerheten och för näringslivets och allmänhetens behov.

2. Trafikverket 


liikennevirasto logo

Trafikverkets verksamhetsområde täcker hela trafiksystemet och alla trafikformer med undantag av luftfarten. Ämbetsverkets uppgift är att se till att Finland har ett trafiksystem som fungerar och som är energieffektivt, miljövänligt och säkert.   

3. Trafiksäkerhetsverket 

Trafi    

Trafiksäkerhetsverket är den ansvariga förvaltnings- och säkerhetsmyndigheten för reglerings- och övervakningsuppgifter som gäller trafiksystemet. Trafiksäkerhetsverkets uppgift är att främja säkerheten i trafiken och en hållbar utveckling av trafiksystemet. 

4. Kommunikationsverket

Kommunikationsverket logo

Kommunikationsverket ser till att Finland är ett informationssäkert samhälle, där kommunikationsnäten och kommunikationsmarknaden fungerar effektivt utan störningar och där konsumenten har en tryggad ställning.

Statliga bolag

5. Finnpilot Pilotage Ab

Finnpilot logo

Bolaget ser till att Finland har en fungerande lotsningsservice.

6. Finavia Abp

Finavia logo

Bolaget upprätthåller och sköter Finlands nät av flygplatser och flygledningstjänst.


7. Rundradion Ab (YLE)

Bolaget är ett riksomfattande kommunikationsbolag som bedriver allmännyttig rundradioverksamhet.