Till innehållet    

Publikationsserie

Ministeriet har två publikationsserier: Publikationer-serien och Program och strategier-serien. Broschyrerna som ministeriet publicerar ges ut på webbtjänsten som sin egen helhet.

På sidan Övriga publikationer finns ministeriets interna anvisningar och andra handlingar som inte hör till publikationsserierna. Dessutom publicerar ministeriet faktablad som, ger en kort bakgrund till aktuella teman.
 
Publikationerna och handlingarna på ministeriets webbplats får användas fritt. På förfrågningar angående publikationerna svarar på ministeriet Hannele Sartjärvi (tfn 0295 34 2332, fornamn.efternamn@lvm.fi) och Leena Maunula (tfn 0295 34 2333, fornamn.efternamn@lvm.fi).