Till innehållet    

Nätkoncessioner

Koncession för allmän televerksamhet behövs bland annat för den andra generationens GSM-mobilnät och för den tredje generationens UMTS-mobilnät.

I televisions- och radioverksamhet krävs nätkoncession för sändningar i antennätet. För kabeltelevisionsverksamhet och satellitförmedlad televisionsverksamhet behövs ingen koncession.

I koncessionerna kan villkor som gäller bland annat längden på koncessionsperioden, det geografiska området samt nätets eller tjänstens kvalitet ingå.

Nätkoncessioner för kortvarig radio- och televisionsverksamhet samt för mobiltelevisionsverksamhet ansöks hos Kommunikationsverket.

För annan användning av radiofrekvenser räcker det med ett radiotillstånd som beviljas av Kommunikationsverket. En stor del av frekvenserna är så kallade samfrekvenser, för vilka inget särskilt tillstånd behövs.

För ansökan om nätkoncession ska den sökande erlägga en ansökningsavgift på 1 000 euro till staten.