Till innehållet    

Nätkoncessioner

För att kunna erbjuda nättjänster i mobilnätet krävs en koncession. Dylika nät är bland annat andra generationens GSM-nät och tredje generationens UMTS-nät och fjärde generationens LTE-nät.

I fråga om televisionsverksamhet krävs en nätkoncession för sändningar i antennätet. För kabeltelevisionsverksamhet och satellitförmedlad televisionsverksamhet behövs ingen koncession.

I koncessionerna kan villkor ställas på företagen, som gäller bland annat längden på koncessionsperioden, det geografiska området samt nätets eller tjänstens kvalitet.

Nätkoncessioner för kortvarig televisionsverksamhet ansöks hos Kommunikationsverket.

För annan användning av radiofrekvenser ansöks radiotillstånd hos Kommunikationsverket. 

För ansökan om nätkoncession ska den sökande erlägga staten en ansökningsavgift på 1000 euro. Från början av 2015 är ansökningsavgiften 5000 euro.