Till innehållet    

Nätkoncessioner

För att kunna erbjuda nättjänster i mobilnätet krävs en koncession. Dylika nät är bland annat andra generationens GSM-nät, tredje generationens UMTS-nät och fjärde generationens LTE-nät

I fråga om televisionsverksamhet krävs en nätkoncession för sändningar i antennätet. För kabeltelevisionsverksamhet och satellitförmedlad televisionsverksamhet behövs ingen koncession.

I koncessionerna kan man för företagen ställa villkor som gäller bland annat längden på koncessionsperioden, det geografiska område som bör täckas samt nätets eller tjänstens kvalitet.

Nätkoncessioner för kortvarig televisionsverksamhet ansöks hos Kommunikationsverket.

För annan användning av radiofrekvenser ansöks radiotillstånd hos Kommunikationsverket.

Den som ansöker om nätkoncession ska betala en ansökningsavgift på 1 000 euro till staten. Från början av 2015 är ansökningsavgiften 5 000 euro.