Till innehållet    

Avgifterna på förbindelsefartygen höjs

Pressmeddelande 05.12.2007 14.07

De avgifter som uppbärs av Sjöfartsverket kommer att höjas.

Passageraravgifterna på förbindelsefartygen höjs med 25 procent. Höjningen ingick redan i budgetpropositionen för 2008. Dessutom höjs avgifterna för personbilar som transporteras på förbindelsefartygen med 50 procent. Höjningarna gäller inte personer som är fast bosatta i skärgården. För dem är trafiken med förbindelsefartyg gratis.

Den nya förordningen höjer examensavgifterna för lots och linjelots med 5 procent. Motiveringen är att den allmänna kostnadsnivån stigit.

Regeringens finansutskott utfärdade förordningen om avgifterna den 5 december. Den förnyade förordningen träder i kraft vid årsskiftet.
Ytterligare information:
sjöfartsrådet Sirkka-Heleena Nyman, tfn (09) 160 28009 eller 0400 659 324