Till innehållet    

Minister Huovinen är nöjd över att de allvarliga trafikolyckorna har minskat

Pressmeddelande 25.01.2007 14.26

Kommunikationsminister Susanna Huovinen är nöjd över att antalet dödsoffer i trafiken har minskat.

Huovinen konstaterar att mycket har gjorts för att förbättra trafiksäkerheten. Statsrådet fattade i mars 2006 ett principbeslut om att förbättra säkerheten i vägtrafiken. I det betonas ett bättre vägnät, utnyttjande av ny teknik, effektivare övervakning och utveckling av körundervisningen.

– Även om antalet förolyckade i trafiken har minskat finns det mycket arbete kvar för att den positiva utvecklingen skall fortsätta, sade Huovinen.

Ministern är oroad särskilt över de olyckor som drabbar unga. I synnerhet antalet ungdomar som omkommit vid utkörningar har ökat. Man bör också fästa uppmärksamhet vid äldre personer som rör sig i på vägarna. Deras andel ökar hela tiden.

Också i fråga om attityderna i trafiken finns det sådant som bör förbättras. Aktörerna inom trafiksektorn bör fortsätta påverka attityderna, men i sista hand bör var och en själv ta ansvar för ett trafikbeteende som är tryggt och som följer reglerna.

Enligt statistikcentralen omkom i fjol 330 personer i vägtrafiken. Det är 36 färre än år 2005.
Ytterligare information:
statssekreterare Ulpu Iivari, tfn (09) 160 28325 eller 040 504 7662