Till innehållet    

Programkoncessioner

För televisions- och radioverksamhet i det markbundna televisions- och radionätverket krävs programkoncession som ger rätten att sända eller erbjuda program.

Ingen koncession krävs för rundradioverksamheten. Rundradion (YLE) får bedriva radio- och televisionsverksamhet utan koncession på de frekvenser som statsrådet har anvisat bolaget.

Televisionskoncessionerna gäller antennätet. Radiokoncessioner beviljas lokala och regionala radiokanaler samt för specialradioverksamhet. Specialradiokanalerna verkar inom ett i koncessionen definierat område som är mer omfattande än de regionala radiokanalernas område.

Koncessionerna utlyses för ansökan och beviljas av statsrådet på föredragning av kommunikationsministeriet. Koncessioner för kortvarig programverksamhet beviljas av Kommunikationsverket.