Till innehållet    

Programkoncessioner

För televisions- och radioverksamhet i det markbundna televisions- och radionätet krävs en programkoncession som ger rätt att sända eller erbjuda program.

För rundradioverksamheten krävs ingen koncession. Rundradion (YLE) får bedriva radio- och televisionsverksamhet utan koncession på de frekvenser som statsrådet har anvisat bolaget.

Televisionskoncessionerna gäller antennätet. Radiokoncessionerna beviljas för lokala och regionala radiokanaler samt för specialradioverksamhet. Specialradiokanalerna verkar inom ett i koncessionen definierat område som är mer omfattande än de regionala radiokanalernas område.

Koncessionerna utlyses för ansökan och beviljas av statsrådet på föredragning av kommunikationsministeriet. Kortvariga programkoncessioner beviljas av Kommunikationsverket. Från början av 2015 beviljas programkoncessionerna i princip av Kommunikationsverket.