Till innehållet    

Programkoncessioner

För televisions- och radioverksamhet i det markbundna televisions- och radionätet krävs programkoncession som ger rätt att sända eller tillhandahålla programutbud.

För rundradioverksamhet krävs ingen koncession. Rundradion (YLE) får bedriva radio- och televisionsverksamhet utan koncession på de frekvenser som statsrådet har anvisat bolaget.

Televisionskoncessionerna gäller antennätet. Radiokoncessioner beviljas för lokala och regionala radiokanaler samt för specialradioverksamhet. Specialradiokanalerna verkar inom ett i koncessionen definierat, större område än de regionala radiokanalerna.

Koncessionerna förklaras lediga att sökas och beviljas av statsrådet efter föredragning från Kommunikationsministeriet. Kortvariga programkoncessioner beviljas av Kommunikationsverket. Från början av 2015 beviljas programkoncessionerna i regel av Kommunikationsverket.