null Aiesopimusmenettely tuonut tuloksia pääkaupunkiseudulla

Aiesopimusmenettely tuonut tuloksia pääkaupunkiseudulla

Uutinen 24.03.2010 12.40 fi

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2007) aiesopimuksen toteutumisesta laadittu seuranta osoittaa, että aiesopimukseen kirjatut toimenpiteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet tai edenneet hyvin.

Aiesopimuksen seurannan perusteella on nähtävissä, että yhdyskuntarakenteen kehitys on ollut kestävän liikkumisen näkökulmasta lievästi myönteistä. Tähän on vaikuttanut mm. raideliikenteen kehittäminen. Pääkaupunkiseudun kasvu on sijoittunut kestävän liikkumisen kannalta keskimäärin hyvin.

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman PLJ 2007:n aiesopimuksen seurantaraportti esiteltiin keskiviikkona 24.3. Helsingin seudun liikenneneuvottelukunnalle. Raportin ovat laatineet liikenne- ja viestintäministeriö sekä HSL Helsingin seudun liikenne. Siinä arvioidaan PLJ 2007:n aiesopimuksessa kirjattujen toimenpiteiden toteutumista.

- Selvityksen mukaan yhtenä pääkaupunkiseudun tulevaisuuden haasteena on asumisväljyyden kasvu aiemmin tiheästi asutuilla alueilla. Aiesopimukseen kirjattu ruuhkamaksujen selvittäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti, liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen toteaa.

Joukkoliikennettä on kehitetty jatkuvasti, mutta haasteena on ollut joukkoliikenteen kehittämiseen osoitettujen määrärahojen vähäisyys. Valtio on tukenut suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennettä vuodesta 2009 lähtien, mikä on myönteinen liikennepoliittinen avaus. Joukkoliikenteen kehittämisen painopisteinä ovat olleet erityisesti poikittainen joukkoliikenne sekä liityntäliikenne.