Ajokortin opetuslupaopetus erilliseksi autokoulusta, opettajan koe tiukemmaksi

Uutinen 31.10.2013 15.45 fi sv

Hallitus esittää, että perusvaiheen opetuslupaopetus henkilöauton ajokorttia varten voitaisiin antaa ilman autokoulua. Myös mopon ja moottoripyörän opetuslupaopetuksen voisi aloittaa ilman yhteisopetusta autokoulussa.

Varmistaakseen kuljettajaopetuksen laadun hallitus esittää opetuslupaopettajan kokeen sisällön laajentamista ja arvostelun kiristämistä. Kokeessa on tarkoitus korostaa liikenneturvallisuutta ja kiinnittää nykyistä enemmän huomiota opetuksen vaatimuksiin.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen ajokorttilakia koskevista muutoksista 31. lokakuuta 2013. Opetuslupaopetusta koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alusta.

Opetuslupaopetusta koskevan lainmuutoksen rinnalla selvitetään ajokoulutusta ja kuljettajien ammattipätevyyssäännöksiä koskevia muutostarpeita, jotta säännökset toimisivat tarkoituksenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Selvitystyö tapahtuu pääosin virkamiestyöryhmässä. Työryhmän työ on käynnistynyt ja työn tulisi olla valmis vuoden 2014 helmikuun loppuun mennessä.