null Ajokorttiasetuksella tarkemmat säännökset kuljettajakoulutuksesta

Ajokorttiasetuksella tarkemmat säännökset kuljettajakoulutuksesta

Tiedote 12.06.2018 12.20 fi sv

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla tarkennetaan uuden ajokorttilain säännöksiä. Yksityiskohtaisemmat säännökset koskevat muun muassa laissa säädetyn koulutuksen määriä ja ajo-opetuksen vähimmäismääriä. Asetus tulee voimaan samaan aikaan kuin ajokorttilaki eli 1.7.2018.

Kaikkien ensimmäistä ajokorttia hankkivien on suoritettava 4 tunnin teoriakoulutus liikenteen perusteista. B-luokassa (henkilöauto) ajo-opetuksen vähimmäismäärä on 10 tuntia ja ensimmäistä moottoripyörän ajokorttia suoritettaessa 5 tuntia. B-luokan riskientunnistamiskoulutuksen kesto on 8 tuntia, josta vähintään puolet on ajo-opetusta.

Mahdollisuus simulaattorin käyttöön lakisääteisissä ajo-opetuksissa nousee puoleen vähimmäismääristä. Riskientunnistamiskoulutuksen ajo-opetus on osin annettavissa simulaattorilla, mistä johtuen osa on annettava käytännön opetuksena. Simulaattorin käyttöä teoriaopetuksessa ja muussa ajo-opetuksessa ei rajoiteta.

Asetukseen ei sisälly raskasta kalustoa koskevia muutoksia, koska raskaan kaluston ajokorttivaatimukset käsitellään yhtenä kokonaisuutena parhaillaan lausuntokierroksella olevassa liikennepalvelulain kolmannessa vaiheessa.

Tietoa uusista säännöksistä on Liikenteen turvallisuusviraston Trafin verkkopalvelussa www.trafi.fi/ajokorttikoulutusuudistuu.

Lisätietoja
yksikön johtaja Maija Ahokas, p. 0400 316 178
hallitusneuvos Eija Maunu, p. 040 716 4140