null Ajokorttiasetus lausuntokierrokselle

Ajokorttiasetus lausuntokierrokselle

Tiedote 27.04.2018 14.32 fi

Nuori mies ja auto. (Kuva: Rodeo - Juha Tuomi)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja ajokorttiasetuksen muuttamisesta. Muutokset liittyvät ajokorttilain uudistukseen. Asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä lakisääteisen kuljettajakoulutuksen määristä, sisällöistä ja toteutuksesta, kuljettajatutkinnoista ja ajokorttimenettelyistä.

Luokkakohtaisten opetussisältöjen vapauttamisen vastapainoksi käyttöön otettaisiin lakisääteiset turvallisuusperusteiset koulutukset.

Ensimmäistä korttia hankittaessa pakollisen koulutuksen kesto olisi neljä tuntia ja se toteutettaisiin teoriaopetuksena. B-luokassa (henkilöautokortti) annettaisiin riskientunnistamiskoulutusta kahdeksan tuntia, josta vähintään puolet olisi ajo-opetusta. Tästä osa voisi tapahtua simulaattorissa.

Asetukseen sisältyisivät säännökset B-luokan ajo-opetuksen ja ensimmäisen moottoripyöräkortin ajo-opetuksen vähimmäismääristä. B-luokassa ajo-opetusta vaadittaisiin vähintään 10 tuntia ja moottoripyörällä vähintään viisi tuntia.

Ajokorttiasetuksen muuttaminen tukee digitalisaatiota ja säädösten sujuvoittamista koskevien hallituksen kärkihankkeiden toteuttamista.

Mitä seuraavaksi?

Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 18.5.2018. Materiaali on julkaistu osoitteessa www.lvm.fi/lausuntopyynnot. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Lausuntokierroksen jälkeen asetuksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.  

Lisätietoja

yksikön johtaja Maija Ahokas, 0400 316 178

hallitusneuvos Eija Maunu, 0295 34 2571 (2.5.2018 lähtien)