null Ajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntä laajenee raskaaseen kalustoon

Ajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntä laajenee raskaaseen kalustoon

Tiedote 02.04.2009 13.32 fi

Ajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntävelvoite laajenee Suomessa koskemaan kaikkia uusia autoja ja niiden perävaunuja sekä näiden ajoneuvojen järjestelmiä, osia sekä erillisiä yksiköitä. Hyväksyntävelvoite koskee aikaisemmasta ajoneuvolaista poiketen nyt myös raskasta kalustoa, kuten kuorma- ja linja-autoja sekä kuorma-autojen perävaunuja.

Lisäksi uusien yksittäin valmistettujen tai uusien yksittäin maahan tuotujen ajoneuvojen ja perävaunujen nykyinen rekisteröintikatsastus tullaan korvaamaan yksittäishyväksynnällä.

Uudella yksittäishyväksyntälailla säädetään myös yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja hyväksynnän myöntäjille asetettavista vaatimuksista. Lisäksi laki siirtää tyyppihyväksyntätestejä ja tuotannon laadunvalvontaa tekevien tutkimuslaitosten hyväksymisen ja valvonnan liikenne- ja viestintäministeriöltä Ajoneuvohallintokeskukselle (AKE).

Hallitus esitti lain vahvistamista 2. huhtikuuta. Laki ajoneuvolain muuttamisesta tulee voimaan 29. huhtikuuta 2009, mistä lähtien koko ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntävelvoite tulee eripituisin ylimenokausin voimaan eri ajoneuvoluokille.

Laki yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä tulee voimaan 29. huhtikuuta 2009 ja varsinainen laki yksittäishyväksynnän järjestämisestä väliaikaislain päättymisen jälkeen vuoden 2011 alusta.

Lisätietoja

Liikenneneuvos Kari Saari, puh. (09) 160 28557 tai 050 5587 461
Yli-insinööri Juhani Puurunen, puh. (09) 160 28558 tai 050 3843 088