Ajoneuvojen rekisteröinti verkkoon

Uutinen 30.06.2009 14.08 fi sv

Laajakaistaa hyödyntävä tietokone.

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa mahdollisuutta siirtyä hyödyntämään ajoneuvojen rekisteröinnissä sähköistä asiointia, jolloin rekisteri-ilmoituksen tekeminen olisi riippumaton ilmoituksen tekemisen ajasta ja paikasta. Sähköinen rekisteri-ilmoitus lisäisi myös rekisteritietojen ajantasaisuutta ja alentaisi ilmoituksen suoritemaksua.

Nykyisen ajoneuvolain mukaan moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen kytkettävien laitteiden rekisteröintiin tarvittavat tiedot ja tietojen muutokset on tehtävä henkilökohtaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut luonnoksen ajoneuvolain muuttamisesta siten, että ajoneuvon rekisteri-ilmoitus voitaisiin tehdä rekisteröintiviranomaisen tarjoamassa sähköisessä asiointipalvelussa. Asetuksella säädettäisiin niistä rekisteröinneistä ja ilmoituksista, jotka voi tehdä asiointipalvelun kautta.

Sähköisen asiointipalvelun kautta tehty rekisteröinti toisi välittömiä oikeuksia ja velvoitteita, kuten ajoneuvon liikenteeseen ottaminen ja ajoneuvoveron maksaminen. Ehdotuksen mukaan sähköiset rekisteröintipalvelut tuotaisiin asiakkaiden käyttöön vaiheittain, jotta niitä voidaan kehittää saadun palautteen perusteella.

Ehdotus hallituksen lakiesitykseksi on lähtenyt lausuntokierrokselle, joka päättyy 10. elokuuta. Tavoitteena on, että esitys annettaisiin eduskunnalle syysistuntokaudella 2009.