Ajoneuvojen rekisteröinti verkkoon

Tiedote 30.06.2009 13.46 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaisi helpottaa ajoneuvojen rekisteröintiä. Ministeriö ehdottaa mahdollisuutta siirtyä hyödyntämään rekisteröinnissä sähköistä asiointia, jolloin rekisteri-ilmoituksen tekeminen olisi riippumaton ilmoituksen tekemisen ajasta ja paikasta. Sähköinen rekisteri-ilmoitus lisäisi myös rekisteritietojen ajantasaisuutta ja alentaisi ilmoituksen suoritemaksua.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut luonnoksen ajoneuvolain muuttamisesta ja ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta.

Ehdotus hallituksen lakiesitykseksi on lähtenyt lausuntokierrokselle, joka päättyy 10. elokuuta. Tavoitteena on, että esitys annettaisiin eduskunnalle syysistuntokaudella 2009.

Sähköisellä ilmoituksella välitön vaikutus

Nykyisen ajoneuvolain mukaan moottorikäyttöisen ajoneuvon ja siihen kytkettävien laitteiden rekisteröintiin tarvittavat tiedot ja tietojen muutokset on tehtävä henkilökohtaisesti.

Ministeriön lakiesityksessä ajoneuvolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ajoneuvon rekisteri-ilmoitus voitaisiin tehdä rekisteröintiviranomaisen tarjoamassa sähköisessä asiointipalvelussa. Asetuksella säädettäisiin niistä rekisteröinneistä ja ilmoituksista, jotka voi tehdä asiointipalvelun kautta.

Asiointipalvelun kautta tehty rekisteröinti-ilmoitus olisi oikeustoimi, joka antaisi välittömän oikeuden ajoneuvon käyttämiseen liikenteessä. Se myös toisi velvoitteita, kuten ajoneuvoveron maksamisen. Sähköisen palvelun käyttäminen maksaisi arvion mukaan noin puolet nykyisestä sopimusrekisteröijän luona tehtävästä rekisteri-ilmoituksesta.

Vastaavanlaisia sähköisiä rekisteröintimalleja on tällä hetkellä käytössä Ruotsissa, Islannissa, Virossa, Alankomaissa ja Iso-Britanniassa.

Ehdotuksen mukaan sähköiset rekisteröintipalvelut tuotaisiin asiakkaiden käyttöön vaiheittain, jotta niitä voidaan kehittää saadun palautteen perusteella. Ensimmäisessä vaiheessa otettaisiin käyttöön sähköinen ilmoitus vain ajoneuvon liikennekäytöstä poistosta ja liikennekäyttöön otosta sekä uuden rekisteröintitodistuksen tilaaminen kadonneen tai turmeltuneen todistuksen tilalle. Ensimmäinen vaihe on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2010.

Lisätietoja:
Liikenneneuvos Kari Saari, puh. (09) 160 28557, 050 558 7461
Hallitusneuvos Maija Audejev, puh. (09) 160 28566
Yksikön päällikkö Anneli Tanttu, puh. (09) 160 28568, 0400 438 543