null Ajoneuvojen sähköiset rekisteri-ilmoitukset käyttöön

Ajoneuvojen sähköiset rekisteri-ilmoitukset käyttöön

Uutinen 20.05.2010 13.59 fi

Ajoneuvojen sähköinen rekisteröintipalvelu nopeuttaa rekisteröintiä, lisää rekisterin ajantasaisuutta ja alentaa rekisteröinnistä syntyviä kustannuksia.

Liikenteen turvallisuusviraston internetsivuille tulevassa rekisteröintipalvelussa voi ilmoittaa auton liikennekäyttöön otosta ja poistosta. Palvelun kautta voi myös tilata ajoneuvolle uuden rekisteröintitodistuksen kadonneen tai turmeltuneen todistuksen tilalle.

Sähköinen palvelu on aluksi vain henkilöasiakkaiden käytössä. Sähköisen rekisteröinnin hinta on 6,5 euroa.

Ajonevojen rekisteri-ilmoituksia on edelleen mahdollista tehdä myös perinteisellä tavalla.

Valtioneuvosto päätti ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta 20. toukokuuta 2010. Uusi asetus on tarkoitus tulla voimaan 26. toukokuuta 2010.