Ajoneuvolaki uudistetaan

Tiedote 15.02.2019 13.12 fi sv en

Auton huoltoa (Kuva: SariMe/Shutterstock)

Ajoneuvolaki uudistetaan vastaamaan muuttunutta EU-sääntelyä. Tarkoituksena on selkeyttää lakia poistamalla siitä säännöksiä, jotka ovat päällekkäisiä ja ristiriitaisia EU-asetusten kanssa.

Lisäksi ajoneuvolakia ajantasaistetaan tekemällä siihen teknisiä korjauksia. Valmistelun aikana tarkennetaan myös lakiin perustuvia asetuksen- ja määräyksenantovaltuuksia. Tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa lainsäädäntöä. Uudistus on osa hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Asian taustalla on EU:n moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen puiteasetus. Se tulee voimaan 1.9.2020. Ajoneuvolain uudistaminen toteutetaan puiteasetuksen voimaantuloon mennessä.

Ajoneuvolaissa säädetään muun muassa ajoneuvojen teknisistä ominaisuuksista, hyväksynnästä, rekisteröinnistä ja katsastuksesta. Tällä hetkellä voimassa oleva ajoneuvolaki on vuodelta 2002.

Mitä seuraavaksi?

Uudistushanke on käynnistetty ja lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2020 alussa. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2020.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Emma Särkkä, p. 050 513 8260

yksikönjohtaja Elina Immonen, p. 0295 34 2126