null Ajoneuvotekniset norminantovaltuudet Trafille

Ajoneuvotekniset norminantovaltuudet Trafille

Uutinen 06.04.2017 13.30 fi sv

Autoja ja perävaunuja koskevien teknisten normien antovaltuudet siirretään liikenne- ja viestintäministeriöltä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta 6. huhtikuuta.

Ajoneuvoteknisten vaatimusten norminantovaltuuksien siirto on toteutettu vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa siirrettiin moottoripyörien, mopojen, traktorien, liikennetraktorien, moottorityökoneiden ja polkupyörien sekä näiden ajoneuvoluokkien perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevat määräystenantovaltuudet.

Liikenteen turvallisuusvirastolla olisi lakimuutosten jälkeen valtuudet antaa kaikkia ajoneuvoja koskevat tekniset vaatimukset. Ajoneuvotekniset vaatimukset kehittyvät nopeasti, ja tällä muutoksella tehostetaan kansallisten norminantotoimien toteuttamista. Keskeisimmistä vaatimuksista säädettäisiin jatkossakin lain tasolla.

Esityksellä tuetaan hallituksen norminpurkuhanketta.

Lait on tarkoitettu tulla voimaan kesällä 2017.