Takaisin

Ajopiirturitiedot pidettävä mukana entistä pidemmältä ajalta

Ajopiirturitiedot pidettävä mukana entistä pidemmältä ajalta

Tiedote 05.06.2006 12.41 fi

Analogisen ajopiirturin kiekkoja on pidettävä mukana entistä pidemmältä ajalta. Kiekkoja on oltava kuluvalta viikolta ja lisäksi 15 sitä edeltävältä päivältä. Lisäksi mukana on pidettävä samalta ajalta kaikki käsin tehdyt muistiinpanot ja tulosteet.

Tämä on syytä muistaa erityisesti ulkomaille ajettaessa. Riittävän kiekkomäärän puuttumisesta voi saada sakot.

Muutos liittyy toukokuussa voimaan tulleeseen EU:n asetukseen tieliikenteen sosiaalilainsäädännön muuttamisesta. Ajo- ja lepoaikojen noudattamista halutaan tarkkailla aiempaa pidemmiltä jaksoilta.

Digipiirtureiden kortteihin tallentuu tieto 28 päivän ajalta. Jos kuljettaja on ajanut myös vanhalla piirturilla varustetulla bussilla tai kuorma-autolla, on hänellä oltava mukana kaikki piirturilevyt, käsin tehdyt muistiinpanot ja tulosteet kuluvalta viikolta ja 15 sitä edeltävältä päivällä.


Digitiedot tallennettava sähköisesti

Digitaalisen ajopiirturin ja kuljettajakortin muistissa olevat tiedot tulee tallentaa sähköisesti tietokoneessa olevalle ohjelmalle tai muistitikulle.

Paperitulosteet kelpaavat ainoastaan silloin, jos kuljettajakortti esimerkiksi katoaa, toimii viallisesti tai kortti on varastettu.

Työnantajan on tallennettava tiedot vähintään kolmen viikon välein ja niitä on säilytettävä vähintään 12 kuukautta kirjaamisen jälkeen. Lisätietoja saa työsuojelupiireistä.


Digipiirturi ei kelpaa Venäjällä

Venäjällä ei vielä alkaneena kesänä saa ajaa digitaalisella ajopiirturilla varustetulla bussilla tai kuorma-autolla. Ajoneuvossa on oltava tavallinen piirturilevyjä käyttävä ajopiirturi.

Venäjällä noudatetaan edelleenkin AETR-säännöksiä, joissa ei digipiirturia tunneta. Säännöksiin on kuitenkin tulossa muutos, mutta sen voimaantulo jäänee ensi syksyyn.


Lisätietoja

hallitusneuvos Jorma Hörkkö, (09) 160 28503 tai 050 561 2488