null Ala toimiluvista: Muutoksia kaivataan mutta kaupallistamista kaihdetaan

Ala toimiluvista: Muutoksia kaivataan mutta kaupallistamista kaihdetaan

Uutinen 09.05.2008 15.05 fi

Televisio- ja radioalan toimijat pitävät toimilupien myöntämisen nykykäytäntöä eli kauneuskilpailua edelleen tarkoituksenmukaisena. Lupien kaupallinen jakelu ei saa juuri kannatusta alan sidosryhmissä.

Tämä selviää liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä, jossa kartoitettiin sidosryhmien käsityksiä toimilupajärjestelmän toimivuudesta ja kehittämistarpeista.

Sidosryhmien edustajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että toimilupien myöntämisen johdonmukaisuutta ja tapauskohtaisuutta tulee kehittää.

Raportti liittyy televisio- ja radiotoiminnan tulevaisuutta luotaavaan valmistelutyöhön.

Kyselyt ja haastattelut tehtiin nykyisille toimiluvan haltijoille, potentiaalisille toimiluvan hakijoille ja muille alalla toimiville yrityksille. Lisäksi mukana oli alan etujärjestöjä ja tutkimus- ja oppilaitosten edustajia.


Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Elina Normo p. (09) 160 28463