null Äldre får köra taxi om de uppfyller kraven

Äldre får köra taxi om de uppfyller kraven

Tiedote 27.02.2014 13.40 fi sv

Regeringen föreslår att den övre åldersgränsen för taxiförare ska slopas och att utbildningen ska utvecklas. Om den övre åldersgränsen slopas skulle arbetsföra taxiförare kunna fortsätta arbeta liksom andra yrkesförare. Genom tilläggsutbildning försöker man förbättra servicen och göra trafiken säkrare.

Regeringen föreslår att lagen om yrkeskompetens för taxiförare ändras så att den övre åldersgränsen på 70 år skulle slopas och att körtillståndet skulle förnyas så länge kraven uppfylls. Körtillstånd skulle beviljas för två år åt gången sedan sökanden har fyllt 68 år.

Enligt förslaget ska körtillstånd för personer över 68 år förutsätta en utvidgad läkarkontroll där man särskilt beaktar hur åldrandet inverkar på körhälsan. Vid läkarkontrollen skulle även förarens funktionsförmåga vid assistans till olika passagerargrupper bedömas. Den nya kontrollen av funktionsförmågan skulle gälla taxiförare i alla åldrar. Läkarkontrollerna skulle utföras när förare etablerar sig i branschen och från 45 års ålder när körtillståndet ska förnyas.

Lagändringen skulle också påverka körtillstånd som redan har löpt ut. Efter ändringen kan taxiförare som har förlorat sitt körtillstånd på grund av den övre åldergränsen få det tillbaka med ett läkarutlåtande och fortbildning.

Satsning på servicekvaliteten

Regeringen föreslår också att taxiförarnas förmåga att assistera olika passagerargrupper ska förbättras genom att utveckla utbildningen.

Enligt förslaget skulle det i utbildningen och fortbildningen för taxiförare ingå fler praktiska övningar i hur man assisterar olika passagerargrupper och beaktar särskilda behov. Utbildningen skulle också fästa mer uppmärksamhet vid passagerarnas säkerhet.

Regeringen lämnade in förslaget till ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare till riksdagen den 27 februari 2014. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2014.

Den övre åldersgränsen på 70 år för bussförare och förare av tunga fordon slopades i februari 2010. Utvidgade läkarkontroller av äldre förare infördes den 19 januari 2013.

Ytterligare information:

Eija Maunu, regeringsråd, tfn 0295 34 2571