null Alusten ilmoitusmuodollisuudet vähenevät

Alusten ilmoitusmuodollisuudet vähenevät

Tiedote 10.05.2012 13.51 fi

Esteettömän eurooppalaisen meriliikennealueen kehittymistä edistetään yksinkertaistamalla alusten ilmoitusmuodollisuuksia.

Jatkossa EU-maiden välillä liikennöiville aluksille riittää yksi ilmoitus tulliviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä käyttämällä sähköistä tietojärjestelmää. Tullin tehtävänä on varmistaa tietojen paikkansapitävyys.

Hallitus esitti alusliikennepalvelulain muuttamista torstaina 10. toukokuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus hyväksyä laki perjantaina. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 18.5.2012.

Lailla pannaa täytäntöön jäsenvaltioiden satamiin saapuvien ja satamista lähtevien aluksien ilmoitusmuodollisuuksia koskeva direktiivi. Direktiivin tavoitteena on edistää merenkulun sisämarkkinoiden kehittymistä.

Lisätietoja: liikenneneuvos Risto Murto, p. 029 534 2639