null Alusten ilmoitusmuodollisuudet vähenevät

Alusten ilmoitusmuodollisuudet vähenevät

Tiedote 15.03.2012 13.29 fi sv

Esteettömän eurooppalaisen meriliikennealueen kehittymistä pyritään edistämään yksinkertaistamalla alusten ilmoitusmuodollisuuksia.

Jatkossa EU-maiden välillä liikennöiville aluksille riittäisi yksi ilmoitus tulliviranomaiselle. Ilmoitus olisi tehtävä käyttämällä sähköistä tietojärjestelmää. Tullin tehtävänä olisi varmistaa tietojen paikkansapitävyys.

Nykyisin EU:n sisäisessä meriliikenteessä alusten on tehtävä useita ilmoituksia eri viranomaisille. Lisäksi merikuljetuksiin kohdistuu lukuisia tulli- ja kuljetussääntöjä, joita ei ole jäsenmaiden välisissä maantiekuljetuksissa.

Lakiesityksellä on tarkoitus panna täytäntöön jäsenvaltioiden satamiin saapuvien ja satamista lähtevien aluksien ilmoitusmuodollisuuksia koskeva direktiivi. Direktiivin tavoitteena on edistää merenkulun sisämarkkinoiden kehittymistä.

Valtioneuvosto antoi esityksen alusliikennepalvelulain muuttamisesta eduskunnalle torstaina 15. maaliskuuta.


Lisätietoja: liikenneneuvos Risto Murto, p. 09 160 28639, 040 505 3320