Alusten investointituesta helpotusta rikkipäästörajoihin sopeutumiseen

Uutinen 14.03.2013 14.23 fi sv en

Suomalaisen varustamon on mahdollista saada tukea alusten investointihankkeille, joilla on merkittävästi ympäristöä parantavia vaikutuksia.

Valtioneuvosto antoi asetusmuutoksen alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien ehdoista 14. maaliskuuta. Asetusmuutos tulee voimaan 1. huhtikuuta 2013, ja tuen hakeminen alkaa 2. huhtikuuta.

Muutoksen myötä tuki laajenee jo käytössä oleviin aluksiin. Merenkulun ympäristönormit ovat muuttuneet ja varustamoille on lähivuosina tulossa uusia vaatimuksia erityisesti polttoaineen rikkipitoisuuden pienentämisestä. Voimassa oleva alusten ympäristöinvestointitukia koskeva valtioneuvoston asetus kattaa vain uudisalusinvestoinnit.

Asetusmuutoksen jälkeen investointituki voidaan kohdistaa alusten pakokaasupäästöjen puhdistusteknologioiden, erityisesti rikkipesureiden, jälkiasentamiseen.