Alusten kiinnittymisenestojärjestelmiä koskeva yleissopimus voimaan

Uutinen 30.09.2010 14.34 fi sv

Kansainvälinen kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamista koskeva yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan 9. lokakuuta 2010. Sopimuksella kielletään alusten käsittely orgaanisia tinayhdisteitä sisältävillä maaleilla tai pinnoitteilla.

Kiinnittymisenestojärjestelmillä tarkoitetaan menetelmiä, joilla estetään erilaisten eliöiden kiinnittyminen alusten runkoon.

Valtioneuvosto esitti torstaina 30. syyskuuta alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa tätä koskeva asetus perjantaina 1. lokakuuta.

Orgaanisten tinayhdisteiden käyttö on kielletty EU-asetuksella 782/2003.