Takaisin

Alusten polttoaineiden rikkipitoisuuksiin raja-arvot

Alusten polttoaineiden rikkipitoisuuksiin raja-arvot

Tiedote 14.04.2005 13.40 fi

Suomessa otetaan käyttöön Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa sovitut polttoaineiden rikkipitoisuuden uudet raja-arvot 19. toukokuuta. Samaan aikaan tämän Marpol-yleissopimuksen ilmansuojeluliitteen kanssa tulee voimaan alusjätelain muutos, joka sisältää uudet ilmansuojeluun liittyvät kansalliset säännökset.

Muutokset vähentävät alusten ilmaa pilaavia päästöjä tuntuvasti.

Alusjätelain muutosta koskeva valtioneuvoston asetus annettiin 14. huhtikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa ilmansuojeluliitteen voimansaattamisasetus 15. huhtikuuta.

Sopimus velvoittaa, että Itämerellä liikennöivien alusten on siirryttävä käyttämään vähärikkistä polttoainetta 19. toukokuuta 2006 mennessä. Siirtymäajan jälkeen on Itämerellä liikennöivien alusten käytettävä polttoainetta, jonka rikkipitoisuus saa olla enimmillään 1,5 prosenttia.

Itämeren ulkopuolella alusten käyttämän polttoaineen rikkipitoisuus saa enimmillään olla IMO:n sopimuksessa määritetty 4,5 prosenttia.

Alusten typpipäästöjä rajoitetaan dieselmoottoreiden teknisillä vaatimuksilla. Nämä vaatimukset koskevat vain uusia moottoreita.

Uudet säännökset tiukentavat myös jätteiden polttamista aluksilla. Satamissa on jatkossa oltava vastaanottolaitteet, joihin alukset voivat jättää pakokaasujen puhdistusjätteet.

Suomen merialueella kulkevat alukset aiheuttavat vuonna 2003 noin 96 prosenttia liikenteen rikkipäästöistä. Kaikista liikenteen typpipäästöistä alusten osuus oli vuonna 2003 lähes puolet.

Alusten rikki- ja typpipäästöt vaikuttavat vesistöihin happamoivasti. Meriliikenteen osuuden on arvioitu aiheuttavan yli puolet Itämeren happamoitumisen nk. kriittisestä kuormituksesta.


Lisätietoja: hallitussihteeri Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28 573