Takaisin

Alusturvallisuussäännökset uuden perustuslain mukaisiksi

Alusturvallisuussäännökset uuden perustuslain mukaisiksi

Tiedote 29.03.2006 19.56 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan alusturvallislainsäädännön uudistamista.

Suuria muutoksia lainsäädännön asiasisältöön ei ole tulossa. Työryhmän tarkoituksena on valmistella esitykset, jotka saattavat alusturvallisuutta koskevat säännökset nykyisen perustuslain vaatimuksia vastaaviksi.

Työryhmässä on ministeriön ja Merenkulkulaitoksen lisäksi edustus merenkulkualan työmarkkinajärjestöistä ja varustamoista.


Lisätietoja:
työryhmän pj, merenkulkuneuvos Aila Salminen, puh. (09) 160 28491