null Älykaupungit edistävät kokeilukulttuuria ja vuorovaikutusta

Älykaupungit edistävät kokeilukulttuuria ja vuorovaikutusta

Uutinen 13.05.2014 08.32 fi

Ihmisiä odottamassa raitiovaunua (Kuva: LVM)

Tuoreessa liikenne- ja viestintäministeriön Älykäs kaupunki -raportissa luodataan teknologisten ja sosiaalisten innovaatioiden tarjoamia mahdollisuuksia uudenlaisen kaupunkiympäristön luomisessa.

Älykäs kaupunki eli Smart City on kansainvälinen kattokäsite, jolla kuvataan kaupunkien teknologista kehitysastetta, innovatiivisia toimintatapoja ja meneillä olevia kehittämishankkeita. Smart City -kehityshankkeita on maailmalla ja Suomessakin käynnissä useita. Hankkeiden merkitys uusien ratkaisujen kokeilualustoina on huomattava, vaikka niiden käyttöön otto etenisikin vähitellen.

Ministeriön raportissa älykästä kaupunkia tarkastellaan fiksun hallinnon ja osallistuvien kaupunkilaisten sekä resursseja säästävien elämäntapojen, liikkuvuuden ja talouden näkökulmista.

Raportin mukaan älykkäiden kaupunkien kehityksessä pääosaan näyttäisi nousevan informaatioteknologia. Teknologisen kehityksen lisäksi tarvitaan myös toimintatapojen muutosta ja vuorovaikutuskulttuurin voimistumista, jotta mahdollisuudet voisivat toteutua täyspainoisemmin.

Suomalaisista kaupungeista erityisesti Helsinki, mutta myös Oulu ja Tampere ovat sijoittuneet hyvin kansainvälisissä Smart City-vertailuissa. Menestystä on tullut erityisesti Älykäs hallinto -kategoriassa. Tästä hyvänä esimerkkinä Helsingin kaupungin Open Ahjo -rajapinta, joka tuo kaupungin päätösaineistot avoimena datana kaikkien käyttöön.

Kaupunkilaisia ja kuntalaisia osallistavia toimintatapoja on otettu käyttöön myös pienemmissä kaupungeissa ja kokeilukulttuuri on alkanut levitä uudenlaisena palvelujen kehitysmuotona julkisessa hallinnossa laajemminkin