null Älyliikenteen strategiaa linjattiin iltakoulussa

Älyliikenteen strategiaa linjattiin iltakoulussa

Uutinen 07.04.2010 18.19 fi sv

Hallitus on linjannut tekeillä olevaa periaatepäätöstä älyliikenteen edistämisestä. Suomi aiotaan nostaa merkittäväksi älyliikenteen palveluiden ja tuotteiden tuottajaksi ja viejäksi. Lisäksi innovaatioiden laajamittaista käyttöä edistetään sekä turvataan älyliikenteelle kattava ja korkealaatuinen infrastruktuuri. Asiaa käsiteltiin hallituksen iltakoulussa 7. huhtikuuta.

Liikennepolitiikan uudistamisessa käytetään keskeisenä keinona tieto- ja viestintätekniikkaa. Tavoitteena on kasvattaa liikennejärjestelmän palvelukykyä ja väylänpidon tuottavuutta, parantaa liikenneturvallisuutta, lisätä joukkoliikenteen käyttöä, pyöräilyä ja jalankulkua sekä edistää ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tavoitteita.

Iltakoulu linjasi myös, että toimialan aktiivista kansainvälistämistä ja osallistumista kansainväliseen toimintaan edistetään. Lisäksi turvataan tiedon helppo ja edullinen saatavuus älyliikenteen palveluille.

Ehdotusta valtioneuvoston periaatepäätökseksi käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa ja se annetaan kevään 2010 aikana.