null Älyliikenteessä käytännön toimiin - katso seminaarin puheenvuorot

Älyliikenteessä käytännön toimiin - katso seminaarin puheenvuorot

Uutinen 17.02.2010 13.25 fi

Älyliikenteen strategiaehdotus on valmis. Mihin käytännön toimiin ryhdytään sen toteuttamiseksi? Miten älyliikenne näkyy liikenneviraston ja liikenteen turvallisuusviraston toiminnassa? Millaisia haasteita älyliikenne asettaa tietosuojalle? Näitä aiheita käsiteltiin liikenneministeri Anu Vehviläisen kutsumassa seminaarissa 17. helmikuuta.

Ministeri Vehviläinen korosti puheessaan liikennejärjestelmän kokonaisuutta. Enää ei voida hallinnoida vain eri väylämuotoja, vaan vastuu on otettava koko liikennejärjestelmästä.

- Hallitus tekee lähiaikoina periaatepäätöksen älyliikenteen asemasta 2010-luvun liikennepolitiikassa. Tavoitteina on neljä kokonaisuutta. Ensinnäkin liikennejärjestelmän tuottavuutta lisätään. Toiseksi, liikenneturvallisuutta parannetaan sekä edistetään joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä.

- Kolmantena tavoitteena on tukea ilmastopolitiikan tavoitteita ja tietoyhteiskuntakehitystä. Neljäs tavoite on nostaa Suomi merkittäväksi älyliikenteen palvelujen ja tuotteiden tuottajaksi ja viejäksi, Vehviläinen listasi.

Ministeri Vehviläisen puheenvuoron lisäksi seminaarissa pidettiin seuraavat esitykset:

Kansallisen älyliikenteen strategian esittely
- kansliapäällikkö Harri Pursiainen

Älyliikenne ja tietosuojan haasteet
- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio

Älyliikenteen toimintalinjat
- osastopäällikkö Anne Herneoja, Liikennevirasto
- apulaisjohtaja Juhani Intosalmi, Liikenteen turvallisuusvirasto

Pastori- ja Panda-hankkeiden esittely ja mahdollisuudet
- asiakaspäällikkö Matti Roine, VTT
- toimitusjohtaja Sampo Hietanen, Astarte Oy