Takaisin

Amerikanrautojen yksittäistuonti helpottuu

Amerikanrautojen yksittäistuonti helpottuu

Tiedote 11.05.2006 10.39 fi

Euroopan unionin ulkopuolelta yksittäin maahantuotavien autojen rekisteröinti helpottuu kesäkuun alussa.

Poikkeuslupien tarve vähenee, kun katsastuksessa voidaan testilaitoksen tai valmistajan todistuksilla osoittaa, että ajoneuvo vastaa teknisesti eurooppalaisia vaatimuksia. Muutos vaikuttaa autojen tuontiin lähinnä Yhdysvalloista.

EU-tyyppihyväksyntäpakko on koskenut kaikkia Suomeen rekisteröitäviä autoja vuodesta 1998 ja moottoripyöriä vuodesta 2003. Poikkeaminen tyyppihyväksynnästä on tähän asti aina edellyttänyt Ajoneuvohallintokeskuksen lupaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö antoi 11. toukokuuta asetuksen, joka vähentää tarvetta hakea poikkeuslupia.

Asetusmuutoksella EU:n ulkopuolelta yksittäin tuodut henkilö-, paketti- ja kevyet kuorma-autot sekä L-luokkien ajoneuvot rinnastetaan rekisteröinnissä EU:n piensarjavaatimuksiin. Tämä tarkoittaa, ettei ajoneuvolta edellytetä kaikilta osin enää pakollisia EU-tyyppihyväksyntöjä, jotta sen voi rekisteröidä Suomeen.

Rekisteröintiä ei tosin jatkossakaan voi tehdä suoraan esimerkiksi yhdysvaltalaisten FMVSS-standardien tai EPA-päästömääräysten mukaan. Myös ajoneuvon heijastimilta, valoilta, renkailta ja tuulilasilta vaaditaan edelleenkin eurooppalaiset hyväksynnät.

Yksittäin tuotuja autoja ja muuttoajoneuvoja koskevien lievennysten lisäksi myös yksittäisenä valmistettu eli omavalmisteinen moottoripyörä tai muu L-luokan ajoneuvo voidaan rekisteröidä ilman poikkeuslupaa suoraan rekisteröintikatsastuksen perusteella.

Samalla muuttoajoneuvon vaatimuksia lievennetään kattamaan kaikkien lähtömaiden tekniset standardit, kunhan ajoneuvo täyttää tietyt päästövaatimukset.


Lisätietoja

ylitarkastaja Maria Rautavirta, puh. (09) 160 28577 tai 040 749 6272