Ändring av frekvensförordningen på remiss

Pressmeddelande 03.02.2021 13.15 fi sv en

Radiomast i vinter (Foto: Juha Tuomi / Rodeo)

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan (frekvensförordningen) senast den 24 februari. Författningsprojektet hänför sig delvis till ändringen av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

I frekvensförordningen ska det föreskrivas om frekvensområdena 2300-2320 megahertz och 24,25-25,1 gigahertz för tillhandahållande av lokala nättjänster i liten skala i mobilnät. Transport- och kommunikationsverket beviljar nyttjanderätt till frekvensområdena.

Det föreslås att frekvensområdet 1,5 gigahertz ska föreskrivas som frekvens för den framtida dynamiska delningen av trådlöst bredband och radioutrustning som är avsedd för det militära försvaret. När det gäller trådlösa nät förutsätter den ständigt ökande datakommunikationen en effektivare användning av frekvenserna än tidigare. Användningen av frekvenserna kan effektiviseras bl.a. genom dynamisk delning som möjliggör flera användningsändamål inom samma frekvensområde. En annan användare kan utnyttja frekvenserna när den primära användaren av frekvensområdet inte behöver dem t.ex. vid en viss tidpunkt eller inom ett visst geografiskt område.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för utkastet till förordning går ut den 24 februari 2021. Utlåtanden kan lämnas på webben på www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information

Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, tfn 040 772 7643, kaisa.laitinen@lvm.fi, Twitter @kaisa_laitinen