Ändringar i kollektivtrafiklagen

Uutinen 16.09.2010 15.50 fi sv

Regeringen föreslår att Tammerfors stad blir en regional myndighet för busstrafik och lätt spårtrafik. Till Tammerforsregionen hör Tammerfors stad och kommunerna Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti och Ylöjärvi. Avsikten med ändringen är att förbättra servicenivån inom kollektivtrafiken.

Med regional trafik avses trafik som sträcker sig över flere kommuners områden.

I Finland är de behöriga myndigheterna inom busstrafiken nio närings-, trafik- och miljöcentraler samt 26 kommunala myndigheter. Av de kommunala myndigheterna är tre regionala: Helsingsforsregionens trafik, Lahtis stad och Tavastehus stad.

Regeringen föreslår också att de uppgifter som gäller internationell busstrafik överförs från kommunikationsministeriet till Trafiksäkerhetsverket.