Ändringar i lotsningslagen

Uutinen 23.06.2010 14.27 fi sv

Lotsningsverksamhet förblir en ensamrätt för Lotsverket. Från och med början av juli 2011 blir dessutom engelska, vid sidan av finska och svenska, ett godkänt språk vid linjelotsning.

Lotsningslagens regel om ensamrätt specificeras så, att det blir straffbart att anlita andra än Lotsverkets lotsar på Finlands territorialvatten. Genom att lotsningsverksamheten förblir en ensamrätt för staten kan man garantera att lotsningstjänster till rimligt pris finns att få också på Saimen och i Bottenviken.

Språkpraxis för lotsningen blir klarare då engelska godkänns som tredje språk vid linjelotsning, vid sidan av finska och svenska. Engelska är för närvarande det näst mest använda språket på Finlands territorialvatten och är det språk som används av den internationella VTS-fartygstrafikservicen. Undersökningar visar att ett ökat bruk av engelska är ett bra sätt att behärska risker inom sjöfarten